درباره مجمع

مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی در ۱۱ اردیبهشت ۹۸ و پس از درخواست های فراوان از ناحیه شمار کثیری از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، با تصویب شورای سیاست گذاری پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی تاسیس شد. هدف از شکل گیری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی صیانت از گفتمان علوم انسانی اسلامی و زمینه سازی برای ارتقاء و هماهنگ سازی تلاش ها در جهت تحقق علوم‌ انسانی اسلامی در نظام آموزش عالی کشور می باشد. این مجمع از پنج رکن به شرح زیر برخوردار است :

یک. شورای سیاست گذاری

* مرکب از روسای دانشگاهها و پژوهشگاههای فعال در عرصه علوم انسانی اسلامی

   • مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
   • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
   • موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
   • دانشگاه امام حسین (ع)
   • دانشگاه شاهد
   • دانشگاه اصفهان
   • دانشگاه شیراز
   • دانشگاه تبریز
   • دانشگاه آزاد اسلامی
   • دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   • دانشگاه امام صادق (ع)
   • پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
   • پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
   • جامعه المصطفی (ص) العالمیه
   • دانشگاه عالی دفاع ملی
   • بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
   • دانشگاه علوم اسلامی رضوی
   • دانشگاه علامه طباطبایی
   • دانشگاه سوره
   • دانشگاه معارف اسلامی
   • دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم
   • دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) _ قزوین
   • دانشگاه باقرالعلوم (ع)

دو. رئیس و دبیر شورای سیاست گذاری

* رئیس شورا، منتخب شورای سیاست گذاری: حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی

* دبیر شورا، منتخب رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر فرزاد جهان بین

سه. دبیر مجمع

* منتخب شورای سیاست گذاری: جناب آقای دکتر عطاء اله رفیعی آتانی

چهار. شورای علمی مجمع

* منتخب دبیر مجمع

   • جناب آقای دکتر مسعود درخشان
   • جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی
   • جناب آقای دکتر محمدعلی متفکر آزاد
   • جناب آقای مهندس عبدالحمید نقره کار
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید رفیعی هنر
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید احمد رهنمایی
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علیرضا پیروزمند
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی عبدالهی
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید حسین میرمعزی
   • جناب آقای دکتر عطاء اله رفیعی آتانی
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی مصباح
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک زایی
   • جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا
   • جناب آقای دکتر مهرداد کلانتری
   • جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمدحسین شریفی
   • جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد کاویانی
   • جناب آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی
   • جناب آقای دکتر مجتبی سعادتی
   • جناب آقای دکتر امیر سیاهپوش
   • جناب آقای دکتر محمد نعمتی

پنج. کمیسیون ها و کارگروههای تخصصی مجمع

* به پیشنهاد دبیر مجمع و تصویب شورای سیاست‌گذاری

   • کمیسیون تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی /مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
   • کمیسیون تحصصی ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی / دانشگاه شیراز
   • کمیسیون تخصصی اقتصاد اسلامی / دانشگاه تبریز
   • کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
   • کمیسیون تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / جناب آقای دکتر مسعود درخشان
   • کمیسیون تخصصی هنر معماری اسلامی / جناب آقای دکتر عبدالحمید نقره کار
   • کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی
   • کمیسیون تخصصی روان شناسی اسلامی / انجمن روان شناسی اسلامی
   • کمیسیون تخصصی فقه و حقوق اسلامی/ جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا
   • کمیسیون تخصصی مدیریت تحول در علوم انسانی اسلامی / دانشگاه عالی دفاع ملی
   • کمیسیون تخصصی حکمرانی اسلامی/ دانشگاه امام حسین (ع)
   • کمیسیون تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی / دانشگاه شاهد
   • کمیته بین الملل/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

……………………………………………………………………………………

تا این تاریخ، فعالیت های عمده مجمع عالی علوم‌ انسانی اسلامی به شرح زیر می باشد :

 • کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
 • جایزه جهانی علوم‌ انسانی اسلامی
 • مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی
 • کتاب نظریه ( سلسله کتابی در عالی ترین سطح علم و تحقیق برای انتخاب و معرفی نظریه های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی )
 • فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم‌انسانی ( در حال دریافت تائیدیه علمی و پژوهشی )
 • فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم‌ انسانی ( در حال دریافت تائیدیه علمی و پژوهشی )
 • فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا
 • هفته علمی تمدن نوین اسلامی
 • سلسله نشست های اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی
 • کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/4/4