فردا در مرکز همایش های صدا و سیما؛ مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود

مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، صبح فردا یکشنبه سوم آذرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود. به

ادامه مطلب