ارزش‌‌شناسی تصرف در طبیعت در جهت تأسیس تمدن نوین اسلامی از دیدگاه استاد مطهری

محمدرضا نورمحمدی

دکتری حکمت متعالیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). قم. ایران.

چکيده

تمدن غرب ارزش علم را به کاربردش در تواناسازی بشر برای دخل و تصرف در طبیعت می‌‌داند. با توجه به اقبال عمومی به کاربردهای عملی علوم طبیعیْ، امروزه الگوی برگزیده زیست ابزاری تمدن غرب در تمام جوامع سیطره‌ یافته و چالش‌‌هایی سخت را به‌دنبال آورده است. تمدن نوین اسلامی نمی‌‌تواند پذیرای دربست شیوۀ غربی تصرف در طبیعت باشد و باید الگویی کارا مبتنی‌بر آموزه‌‌های اسلام در این زمینه ارائه دهد. در این مقاله سعی شده تا موضوع ارزش‌‌شناسی تصرف در طبیعت براساس آرای استاد مطهری بررسی شود؛ ازاین‌رو، پس از معناشناسی «تصرف در طبیعت» و نگاهی به «علل میل بشر» برای این کار، نشان داده شده که ازنظر استاد مطهری، اصل تصرف در طبیعت، کاری جایز و حتی شایسته است؛ اما مطلوبیتش منوط به رعایت شرایطی است که هفت نمونه از آن‌ها با استنباط از آثار استاد مطهری ارائه شده است و درنهایت، با نگاهی انتقادی به ادبیات این بحث، مقاله را به پایان برده‌‌ایم.

کلیدواژه‌ها: علوم طبیعی، ارزش‌‌شناسی، تصرف در طبیعت، اسلام، تمدن نوین اسلامی، مطهری.

 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه.
 3. اراکی، محسن. 1391. فقه نظام سیاسی اسلام. جلد 1. قم: دفتر نشر معارف. چاپ اول.
 4. ریفکین، جرمی. 1382. قرن بیوتکنولوژی. ترجمۀ‌ حسین داودی. تهران: کتاب صبح. چاپ اول.
 5. روزنبرگ، الکس. 1384. فلسفۀ علم. ترجمۀ مهدی دشت بزرگی و فاضل اسدی امجد. قم: کتاب طه. چاپ اول.
 6. گلشنی، مهدی. 1390. قرآن و علوم طبیعت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ پنجم.
 7. لیدیمن، جیمز. 1391. فلسفۀ علم. ترجمۀ حسین کرمی. تهران: حکمت. چاپ اول.
 8. مجلسی، محمدباقر. 1403ق. بحار الانوار، ج77، چاپ دوم، 111ج، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
 9. مطهری، مرتضی. 1377الف. مجموعه آثار، جلد ‏15. تهران: صدرا. چاپ هشتم.
 10. ــــــــــــــ. 1377ب. مجموعه آثار. جلد20. تهران: صدرا. چاپ هشتم.
 11. ــــــــــــــ. 1377پ، یادداشت‌های شهید مطهری. جلد‏10. چاپ اول. تهران: صدرا.
 12. ــــــــــــــ. 1391. مجموعه آثار. جلد ‏22. تهران: صدرا. چاپ هشتم.
 13. ــــــــــــــ. 1392الف. مجموعه آثار. جلد 1. تهران: صدرا. چاپ نوزدهم.
 14. ــــــــــــــ. 1392ب. مجموعه آثار. جلد‏2. تهران: صدرا. چاپ بیست‌و‌یکم.
 15. ــــــــــــــ. 1392پ. مجموعه آثار. جلد3. تهران، صدرا. چاپ هفدهم.
 16. ــــــــــــــ. 1392ت. مجموعه آثار. جلد 21. تهران: صدرا، تهران. چاپ نهم.
 17. ــــــــــــــ. 1393الف. مجموعه آثار. جلد 4. چاپ پانزدهم. تهران: صدرا.
 18. ــــــــــــــ. 1393ب. مجموعه آثار. جلد 26. چاپ ششم. تهران: صدرا.
 19. ــــــــــــــ. 1393پ. مجموعه آثار. جلد 27. تهران: صدرا. چاپ ششم.
 20. ــــــــــــــ. 1393ت. مجموعه آثار. جلد 29. تهران: صدرا. چاپ دوم.
 21. ــــــــــــــ. 1394. مجموعه آثار. جلد 30. تهران: صدرا. چاپ اول.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *