انسان به‏ مثابۀ یک امت در قرآن کریم

کوثر قاسمی

دانشجوی دکتری علوم قران و حدیث، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

امت، ابرنظام مناسبات انسانی در قرآن کریم و فراتمدنی بی‏نظیر است. با این حال در آیۀ 120 سورۀ نحل، حضرت ابراهیم(ع) به ‏تنهایی امت نامیده شده است. ظرفیت امت در قالب‏ های «یک فرد» و «نظام انسانی»، این سؤال را به ذهن می‏ آورد که یک انسان چگونه می‏تواند در قالب یک امت نقش‏آفرینی کند؟ بدین منظور و برای استخراج ویژگی‏های امتی حضرت ابراهیم(ع)، تفاسیر فریقین دربارۀ آیات 12۰ تا 12۳ سورۀ نحل به‏روش تطبیقی بررسی شدند. امت در قرآن کریم در دو سطح «نظام امتی» و «فرد امتی» معرفی شده است. از میان همۀ ویژگی‏های حضرت ابراهیم(ع)، «ملت حنیف ابراهیمی» ویژگی منحصربه‏فرد حضرت ابراهیم(ع) است که به‏نظر می‏رسد در کنار ویژگی‏هایی نظیر «قَانِتاً لِلَّه»، «لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِين» و «شاكِراً لِأَنْعُمِه» ایشان را به مقام امت رسانده است. ملت حنیف ابراهیمی، خاستگاه عقلانی نظام فراتمدنی امت است که مرزهای زمانی، مکانی و نژادی را درهم نوردیده و همۀ انسان‏های حق‏گرای عالم در هر زمان و مکان و با هر دین الهی را دربرمی‏گیرد. ازسوی‏دیگر گسترۀ عظیم وجود ابراهیم(ع) در قالب امت، با ارتباط میان مَن‏های علوی انسان‏ها، قلب‏های انسان‏های حق‏گرای عالم را به‏سوی امت سوق می‏دهد.

کلیدواژگان: قرآن کریم، امت، ابراهیم(ع)، من علوی، من سفلی.

 1. قرآن کریم.
 2. آلوسی، سیدمحمد. 1415ق. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار الکتب العلمية.
 3. ابن‏درید، محمدبن‏الحسن. 1988م. جمهرة اللغة. بیروت: دار العلم للملایین.
 4. احمدی، ظهیر. ۱۳۸۸. «مفهوم‏شناسی ‏امت ‏در ‏قرآن‏ و ‏اجتماع». پژوهشنامۀ علوم و معارف قرآن کریم. سال اول. ش2. بهار. ص۴۷ـ۶۸.
 5. بابایی، حبیب‏الله. 1394. کاوشهای نظری در الهیات و تمدن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 6. سید قطب، ابن‏‏‏‏‏ابراهیم ‏شاذلی. 1412ق. فی ظلال القرآن. بیروت ـ قاهره: دار الشروق.
 7. خامنه ای، سید علی. 17/06/1360. در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها). http://www.imam-khomeini.ir
 8. طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1417ق. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات‏ اسلامی‏ جامعۀ‏ مدرسین ‏حوزۀ علمیۀ ‏قم.
 9. فخر رازی، محمدبن‏عمر. 1420ق. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 10. فتاحی زاده، فتحیه و قاسمی، کوثر و بابایی، حبیب الله. 1398. «امت، فراتر از تمدن در آینة قرآن». نقد و نظر. دوره24. ش95. مهر. ص54-31.
 11. فراهیدی، خلیل‏بن‏‏‏احمد. 1409ق. کتاب العین. قم: نشر هجرت.
 12. قرائتی، محسن. 1383. تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‏هایی از قرآن.
 13. قرشی، علی‏اکبر. 1371. قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الاسلامیة.
 14. مرتضی‏زبیدی، محمد‏بن‏محمد. 1414ق. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر.
 • مصطفوی، حسن. 1430ق. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. بیروت ـ قاهره ـ لندن: دار الکتب ‏العلمية.
 1. مصلایی‏پور، عباس و ایوب پروینی. ۱۳۹۶. «بررسی‏ تطبیقی‏ مفهوم ‏امت ‏با ‏تکیه ‏بر ‏آرای ‏تفسیری ‏مفسران». مطالعات تفسیری. س۸. ش‏ ص۹۱ـ۱۰۴.
 2. مطهری، مرتضی. 1392. انسانشناسی قرآن. تهران: صدرا.
 3. مکارم ‏شیرازی، ناصر. 1374ش. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب ‏الاسلامية.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *