تلقی غلط از جاهلیت در نوسلفیه و نقش آن در عدم فهم تمدن اسلامی

ابوذر مظاهری

عضو هیأت علمی موسسۀ امام خمینی ره.

سید محمد هادی پیشوائی

پژوهشگر در عرصه فقه سیاسی مؤسسۀ امام خمینی ره.

چکيده

نوسلفیه، سید جمال و اتباع او، مهم‌ترین منادیان انحطاط تمدن اسلامی و لزوم بازسازی آن در فضای اهل سنت هستند. آنان با تکیه بر مفهوم «جاهلیت»، مدعی جاهلی بودن وضعیت امروز جهان اسلام هستند و راه نجات آن را از این وضعیت انحطاط جاهلی، تکیه بر سنت‌های اصیل اسلامی عنوان می‌کنند. تلقی خاص این جریان از مفهوم جاهلیت و جاهلی خواندن وضعیت فعلی جهان اسلام سبب نوعی رویکرد خاص به دین و تمدن اسلامی شده است؛ رویکردی که به‌شدت منتقد وضعیت موجود است و با نوعی تلقی صدر اسلامی از وضعیت موجود، خواستار استفاده از سنت‌های سلف صالح در مواجهه با این وضعیت است. این نوشتار مدعی است که این تلقی از جاهلیت صحیح نیست و عملاً موجب عدم فهم اسلام و تمدن اسلامی می‌شود و به‌جای تشکیل تمدن نوین اسلامی، عملاً باقی‌ماندۀ تمدن اسلامی را نابود خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: سلفیه، نوسلفیه، تمدن نوین اسلامی، جاهلیت، سید جمال، سید قطب.

 1. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم. 1407ق. اقتضاء صراط المستقیم. بیروت: دار الکتب العلمیه.
 2. ــــــــــــــــــــــــــــ. 1426ه/ 2005م. مجموع‌الفتاوى. ریاض: دارالوفاء.
 3. ابن‌سعد. 1418ق. الطبقات الکبری. بیروت: دارصادر. چاپ اول.
 4. ابن‌عبدالوهاب، محمد. 2010. مسائل الجاهلیه. کویت: المکتبه الشامله.
 5. ابن‌منظور، جمال الدین. 1414ه. لسان‌العرب. ج11. بیروت: دار صادر.
 6. ابن‌كثیر، إسماعیل‌بن عمر. 1976م. السيرة النبوية. بیروت: دارالمعرفة.
 7. الازهری، اسامه السید محمود. 2015. الحق المبین فی الرد علی من تلاعب بالدین. ابوظبی: دارالفقیه.
 8. الافغانی، سید جمال‌الدین. 1422ق. الآثار الکامله. ج9ـ1.السید جمال‌الدین الحسینی الافغانی. القاهره: مکتبه الشروق الدولیه.
 9. پاکتچی، احمد؛ هوشنگی، حسین. 1390. بنیادگرایی و سلفیه. تهران: دانشگاه امام صادق†.
 10. جمالی، لطف‌الله. 1379. زندگی و مبارزات سید جمال‌الدین اسدآبادی. تحقیق سید هادی خسروشاهی. تهران: انتشارات شروق.
 11. جمعی از نویسندگان. 1373. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ و تمدن اسلامی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 12. الجوهری، إسماعیل بن حماد. 1987. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ج4. بیروت: دارالعلم للملایین.
 13. حورانی، آلبرت. 1968. الفکر العربی فی عصر النهضه. ترجمۀ کریم عزقول. بیروت: دار النشر.
 14. داروی، رضا. 1363. شمه‌ای از تاریخ غرب‌زدگی ما (وضع کنونی تفکر در ایران). تهران: انتشارات سروش.
 15. الدسوقى، عاصم. 2112. «إسلام بلا مسلمین.. ومسلمون بلا إسلام». یوم‌السابع. 23 اکتبر 2112. قاهره.
 16. دهقان، زهره؛ معصومی، محسن. 1391. «نقش ایرانیان در فتح ایران به‌دست اعراب». مطالعات تاریخ اسلام. ‌سال چهارم. شمارۀ 13. تابستان. صص89ـ67.
 17. رشیدرضا، سید محمد. 1973. تفسیر المنار. بیروت: دارالمعرفه.
 18. ـــــــــــــــــــــــ. 2010م. مجلۀ المنار. 35 ج. کویت: المکتبه الشامله.
 19. رمضان نرگسی، رضا. 1396. «ظرفیت‌های تمدن گذشتۀ اسلامی برای بازسازی تمدن نوین اسلامی». در ذیل کتاب مجموعه مقالات نخستین هفتۀ علمی تمدن نوین اسلامی. قم: شرکت چاپ اوقاف.
 20. سبحانی جعفر. 1380. وهابیت مبانی فکری و کارنامۀ عملی. قم: انتشارات امام صادق†.
 21. ــــــــــــــ. 1392. سلفی‌گری در آیینۀ تاریخ. قم: توحید.
 22. سلیمانی، مریم؛ چلونگر، محمدعلی. 1386. «بررسی جایگاه قبایل عرب مسیحی ایران در روند فتوحات مسلمانان در عراق». مجلۀ تاریخ اسلام. شمارۀ 32. صص68ـ41.
 23. قطب، سید، إبراهيم حسين الشاربی. 1393. نشانه‌های راه. ترجمه «معالم فی الطریق». محمود محمودی، مرکز نشر اندیشه اسلامی. قابل دسترسی در: ghotb@gmahl.com.
 24. قطب، سید، 1412ق. فی ظلال القرآن. بیروت‌ـ‌قاهره: دارالشروق.
 25. أكرم، آغا إبراهیم. 1982. سیف‌الله خالدبن الولید، دراسة عسكرية تاريخية عن معاركه وحياته. مؤسسة الرسالة.
 26. طباطبایی، سید محمد حسین. 1417ق. المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسه الاعلمی.
 27. طهرانی، ابوالفضل. 1409ق. شفاء الصدور فی شرح زيارة العاشور. تحقیق علی موحد ابطحی، انتشارات طوبای محبت، قم.
 • عبدالحمید، محسن. 1983. جمال‌الدین الافغانی المصلح المفتری علیه. بیروت: مؤسسه الرساله.
 1. العشماوی، علی. 1993. تاریخ السری للاخوان المسلمین. قاهره: دار الهلال.
 2. فراهیدی، خلیل‌بن احمد. 1410ه. کتاب العین. ج3. قم: دارالهجره.
 3. فرمانیان، مهدی. 1394. تاریخ تفکر سلفی‌گری از آغاز تا عصر حاضر. قم: انتشارات دار الاعلام لمدرسه اهل البیت.
 4. ــــــــــــــ. 1395. سلفیه از گذشته تا حال. قم: انتشارات ادیان.
 5. قرشى، سید على‌اكبر. 1412ق. قاموس قرآن. تهران: دار الكتب الإسلامية.
 6. كلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب. 1407ق. الكافی. ج1. تهران: دارالكتب الإسلامية.
 7. مصطفی، ابراهیم ؛نجار، محمدعلی؛ زیات، احمدحسن؛ عبدالقادر، حامد. 1989. معجم الوسیط. استانبول: دار الدعوة.
 8. مظاهری، ابوذر. 1393. افق تمدنی آیندۀ انقلاب اسلامی. اصفهان: نشر آرما.
 9. موسوی، سید امیر. 1394. «اندیشۀ جاهلیت محمد قطب در بوتۀ نقد تشیع، تسنن و عقل». پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی. مقالۀ 6، دورۀ 2. شمارۀ 4، پاییز و زمستان.
 10. نجات، سید علی. 1396. نوسلفی‌گری در سوریه. تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی.
 11. نعیمیان، ذبیح‌الله. 1386. «جریان نوسلفی در دوران معاصر». فصلنامۀ پژوهشی انقلاب اسلامی. سال سوم. شمارۀ یازدهم. زمستان. صص118ـ91.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *