نظریۀ نظام ولایت و تبیین ساختار توزیع قدرت در مهندسی تمدن اسلامی

مصطفی جمالی

دانشیار فرهنگستان علوم اسلامی، قم، ایران.

چکيده

از مهم‏ترین مسائل در مهندسی تمدن نوین اسلامی، تبیین نظریۀ قدرت و نحوۀ توزیع قدرت یا ساختار قدرت است. نظریۀ ولایت فقیه بنیان نظریۀ سیاسی اسلام است؛ لازم است بر اساس این نظریه، ساختار قدرت و مدیریت در جامعه به‏عنوان الگویی تمدنی تبیین گردد تا امکان الگوگیری از آن در مقابل ساختارهای رقیب در دنیای کنونی مطرح شود. بنیان نظام سیاسی اسلام بر اساس نظریۀ امام و امت و جریان تولی و ولایت است؛ ولایت به‏معنای سرپرستی رشد با مدیریت مادی تفاوت جوهری دارد. ولایت امام معصوم(ع) در اندیشۀ اسلامی، مجرای جریان ولایت الهیه و دارای مراتب «ولایت تکوینی، تاریخی و اجتماعی» می‏باشد و در زمان غیبت، ولایت اجتماعی امام به فقیه جامع‏الشرایط تفویض شده است. نظریۀ ولایت فقیه فقط جریان ولایت یک شخص نیست؛ بلکه نظام ولایت بر محوریت ولایت ولی‏فقیه است که در رأس هرم قدرت آن، امام جامعه با هدف اعتلای کلمۀ توحید قرار می‏گیرد و امت وسط، نهاد حاکمیت و دولت است که مجرای جریان ولایت امام و بسط عادلانۀ آن می‏باشد. امت اسلامی نیز در قاعدۀ هرم قدرت است که با ولایت و مشارکت اجتماعی، عینیت جامعۀ دینی را شکل می‏دهد. بر این اساس می‏توان در نظام سیاسی اسلام به نظام ولایت اجتماعی قائل شد که در کلان‏ترین شکل آن دارای سه سطح از ولایت «خُرد، کلان، توسعه» است که ولایت فقیه ولایت در سطح توسعه می‏باشد. این سه سطح از ولایت وابستگی تام به هم دارند و در یک تأثیر و تأثر مستمر، بنیان تکامل اجتماعی را رقم می‏زنند. در این میان باید به این نکتۀ اساسی توجه داشت که در نظریۀ امامت و امت، همۀ انسان‏ها مشارکت در اقامه دارند و جریان تولی و ولایت در جامعه، بین تمامی آحاد جامعه برقرار است.

کلیدواژگان: ولایت تاریخی، ولایت اجتماعی، توسعه، کلان، خُرد.

 1. ابن‏بابویه (صدوق)، محمد‏بن‏علی. ۱۳۸۹ق. التوحید. محقق: هاشم حسینی. قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 2. ابن‏منظور، محمد‏بن‏مکرم. 1414ق. لسان العرب. محقق/ مصحح: جمال‏الدین میردامادی. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ ‏دار صادر.
 3. انصاری، مرتضی‏بن‏محمدامین. 1415ق. کتاب المکاسب. قم: المؤتمر العالمی.
 4. جمعی از نویسندگان. 1381. امامت‏پژوهی (بررسی دیدگاه‏های امامیه، معتزله و اشاعره). مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی‏.
 5. چامسکی، نوآم. 1383. نظم‏های کهنه و نوین جهانی. مترجم: مهبد ایرانی‏طلب. تهران: اطلاعات.
 6. حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین. 1370. بررسی مبانی نظری مدیریت. قم: منشورات داخلی فرهنگستان علوم اسلامی.
 7. خمینی، سیدروح‏الله. 1398. المکاسب المحرمه. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
 8. سعیدی، پرویز و محمدرضا نظری. 1378. اصول مدیریت و سرپرستی. چ۳. گرگان: پیام پویا.
 9. طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1374. ترجمۀ تفسیر المیزان. قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 10. ــــــــ . 1374. شیعه در اسلام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 11. عبداللهی، محمداسماعیل و هادی ناجی. 1395. «نگرشی تحلیلی بر مفهوم ولایت در تصوف و عرفان اسلامی». مجلۀ پژوهش‏های علوم انسانی نقش جهان. سال 10. ش۳. پاییز. ص۷۵ـ۸۸.
 12. علاقه‏بند، علی. 1388. ‏مدیریت عمومی. چ۲۰. ‏تهران: روان.
 13. کاشف‏الغطا. 1420ق. کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
 14. کدیور، محسن. 1387. حکومت ولایی. تهران: نشر نی.
 15. مرعشی، سیدجعفر. 1376. چالشی نو در مقوله‏های اجتماعی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 16. مطهری، مرتضی. 1378. قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفۀ تاریخ. چ۱۵. قم: صدرا.
 17. نراقی، احمد‏بن‏محمدمهدی. 1375. عوائد الأیام. قم: بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
 18. علی بن ابراهیم قمی(1363)، تفسیر قمی، دو جلد، انتشارات دارالکتاب
 19. قمی، شیخ عباس(1390)، مفاتیح الجنان، قم، انتشارات الهادی
 20. كلينى(1381) اصول كافى، ج 1، تهران، انتشارات اسلاميه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *