بسته پیشنهادی “پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی” رونمایی می‌شود

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، آیین رونمایی از بسته پیشنهادی “پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه

ادامه مطلب