مجموعه مقالات چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی جلد چهارم

گذار به تمدن نوین اسلامی ازطریقِ تاب‌‌‌‌‌آورسازی جامعۀ ایرانی در مقابل عدم‌‌‌‌‌قطعیت‌‌‌‌‌های آینده/ تقی پارسامهر (دریافت مقاله) اجماع سازی در جهان اسلام و هویت دینی؛

ادامه مطلب

درآمدی بر «یأس» و «امید» در فراز و فرود تمدن اسلامی (رویکرد الهیاتی و تاریخی)

حبیب‌اله بابایی استادیار گروه مطالعات اجتماعی و تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم. ایران چکیده «امید» و «یأس» مقولاتی مرتبط با روان فردفرد جامعه

ادامه مطلب

ریشه‌شناسی ضعف تمدنی زنان در تفاسیر مردانه از قرآن قبل و بعد از صدوپنجاه سال اخیر

فریبا علاسوند عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده. قم. ایران. چکیده کتب تفسیری از پرسابقه‌‌ترین تألیفات در حوزۀ علوم اسلامی بوده، به‌تدریج توسعه ‌یافته

ادامه مطلب

چالش واگرایی پیش روی تمدن نوین اسلامی چالش واگرایی‌های هویتی جهان اسلام و راه‌حل‌های همگرایی در تمدن نوین اسلامی

عبدالرسول یعقوبی عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه. قم. ایران. چکيده واگرایی، گسترش و توسعۀ فاصله‌گیری هویت‌های اجتماعی است. مهم‌ترین هویت‌هایی که در جهان اسلام می‌توانند

ادامه مطلب

تحلیلی انتقادی بر نظریۀ «امتناع علم دینی و تمدن‌سازی» با غلبه تفکر تئولوژیک و حوالت تاریخی مدرنیته

محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی. قم. ایران. چکيده ازجمله رویکردهای قابل‌توجه در مخالفت با تمدن‌سازی و اسلامی‌سازی علوم،

ادامه مطلب

تحلیل انتقادی مطالعات شرق‌شناسی (اسلام‌شناسی) در باب تمدن اسلامی

رضا بیگدلو استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی. تهران. ایران. چکيده شرق‌‌شناسی را مجموعه‌‌ای از مطالعات و تحقیقات دانشمندان و مؤسسات غربی در

ادامه مطلب