تحلیلی انتقادی بر نظریۀ «امتناع علم دینی و تمدن‌سازی» با غلبه تفکر تئولوژیک و حوالت تاریخی مدرنیته

محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختۀ مرکز تخصصی کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی. قم. ایران. چکيده ازجمله رویکردهای قابل‌توجه در مخالفت با تمدن‌سازی و اسلامی‌سازی علوم،

ادامه مطلب

راهبرد ابتدایی شکل‌‌‌‌‌گیری تمدن نوین اسلامی و راهکارهای دستیابی به آن

محمدعلی رنجبر دانش‌‌‌‌‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم. دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسۀ امام خمینی ره. قم. ایران. چکیده هر نظم و تمدنی نیازمند یک کشور پیشران

ادامه مطلب

تأثیرات و پیامد‌های تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسلامی

علی زرودی دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران. محمدرضا برزویی استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه

ادامه مطلب