گذار به تمدن نوین اسلامی ازطریقِ تاب‌‌‌‌‌آورسازی جامعۀ ایرانی در مقابل عدم‌‌‌‌‌قطعیت‌‌‌‌‌های آینده

تقی پارسامهر دکترای آینده پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران. چکیده امروزه، جامعۀ ایرانی انواع مخاطرات، تنش‌‌‌‌‌ها، حتی بحران‌‌‌‌‌های کم‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ای را در حوزه‌‌‌‌‌های

ادامه مطلب