نقش الهیات فرهنگ در مهندسي فرهنگ دینی و الزامات آن در طراحی سبک زندگی تمدنی

محمدرضا خاکی قراملکی دانش‌آموختة مرکز تخصصی علم کلام، عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی. چکيده تغییر و تکامل فرهنگ به‌عنوان بعدی از جامعه، قابل مهندسی و

ادامه مطلب