پیام وزیر آموزش و پرورش به هم‌اندیشی فلسفه اسلامی برای کودکان

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، دکتر رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش به هم‌اندیشی فلسفه اسلامی برای کودکان (فابک)، پیام داد.

ادامه مطلب

فلسفه اسلامی برای کودک فرصتی است تا تفکر هدفمند و توحیدی در ذهن کودکان شکل گیرد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، در نشست هم‌اندیشی فلسفه اسلامی برای کودکان (فابک)، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در

ادامه مطلب