برنامه «پگاه تحول»؛ ویژه کنگره علوم انسانی اسلامی از آنتن شبکه افق پخش می شود

ویژه برنامه «پگاه تحول» با موضوع تحول در علوم انسانی با حضور اساتید و متخصصان این عرصه طی چهار قسمت از شبکه افق پخش می

ادامه مطلب

رضا غلامی: نهادینه سازی نقد، از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری اسلام است

رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی بیان کرد: از لوازم حکمرانی مطلوب در نظام فکری

ادامه مطلب

دکتر رضا غلامی: کیفیت آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها عموماً سطح نازلی دارد/ اندیشه علوم انسانیِ اسلامی آشنایی با نظریه های جهانی را نفی نمی کند

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، نشست خبری ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و کنفرانس  ملی سیاست گذاری عمومی و

ادامه مطلب