پیام وزیر آموزش و پرورش به هم‌اندیشی فلسفه اسلامی برای کودکان

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، دکتر رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش به هم‌اندیشی فلسفه اسلامی برای کودکان (فابک)، پیام داد.

ادامه مطلب