رویکرد فقهی وقف در تمدن نوین اسلامی با تأکید بر نقش عدالت اجتماعی

محمدعلی خسروی گروه علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. چکیده وقف از احکام تأسیسی اسلام نیست؛ بلکه یک

ادامه مطلب

الگوسازی درستی در زمینه عدالت در نظام اسلامی صورت نگرفته است/استفاده هدفمند از تجارب بشری در حوزه عدالت عملی

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی در نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با عنوان «عدالت اجتماعی؛

ادامه مطلب