آشنایی با کارنامه نشر مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا + آدرس غرفه در نمایشگاه کتاب

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا که اختصاراً «مرکز پژوهش‌های صدرا» نامیده می‌شود، در سال 1387

ادامه مطلب