کمک مؤثری برای پیشرفت علوم انسانی اسلامی نشد/ تشویق‌های رهبر انقلاب انگیزه ما برای پیشبرد کنگره علوم انسانی بود

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی علوم انسانی همواره از حوزه‌های پرچالش علمی در کشورمان بوده که این چالش از اول انقلاب

ادامه مطلب