سومین عصرانه‌ی علوم انسانی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حضور دکتر علیرضا قائمی نیا برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سلسله جلساتی را با عنوان «عصرانه‌های

ادامه مطلب

نشست منتخبی از اساتید اقتصاد اسلامی با رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، به درخواست رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و موافقت رئیس محترم جمهور، نشست

ادامه مطلب