ریشه‌شناسی ضعف تمدنی زنان در تفاسیر مردانه از قرآن قبل و بعد از صدوپنجاه سال اخیر

فریبا علاسوند عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده. قم. ایران. چکیده کتب تفسیری از پرسابقه‌‌ترین تألیفات در حوزۀ علوم اسلامی بوده، به‌تدریج توسعه ‌یافته

ادامه مطلب

بن‌لایه‌های اقتصادی تمدن نوین اسلامی در اندیشۀ ‌امام صادق ع با تأکید بر حدیث عنوان بصری

مختارعلی رضایی طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیه، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری حکمت متعالیه، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). قم. ایران. چکيده تمدن نوین اسلامی ازجمله

ادامه مطلب

نقش سازمان‌دهی اطلاعات در تحقق تمدن اسلامی

محمدحسین علیخانی دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی. تهران. ایران. حسن شیخ‌العراقین‌زاده  نویسنده مسئول و مدیر گروه منطق و روش‌شناسی فرهنگستان علوم

ادامه مطلب

مدل رنسانس اسلامی قرن چهارم هجری، نقشۀ راهی برای شکل دادن تمدن نوین اسلامی

کریم تفضلی دکترای جامعه‌‌‌‌‌شناسی و کارشناس پژوهشی دانشگاه بین‌‌‌‌‌المللی امام خمینی ره. قزوین. ایران. چکيده یکی از آرمان‌‌‌‌‌های انقلاب اسلامی ایدۀ تمدن‌‌‌‌‌سازی اسلامی، در گذر

ادامه مطلب