ارزیابی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی/ گزارشی از کمیسیون اقتصاد اسلامی هفتمین کنگره

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون اقتصاد اسلامی هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی اول آذر 1402 از ساعت 8 تا

ادامه مطلب