ریشه‌شناسی ضعف تمدنی زنان در تفاسیر مردانه از قرآن قبل و بعد از صدوپنجاه سال اخیر

فریبا علاسوند عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده. قم. ایران. چکیده کتب تفسیری از پرسابقه‌‌ترین تألیفات در حوزۀ علوم اسلامی بوده، به‌تدریج توسعه ‌یافته

ادامه مطلب