بررسی تأثیر سلبریتی‌های مجازی در اعتلا یا انحطاط تمدن نوین اسلامی از منظر اخلاقی و راهکار‌های مواجهه با آن

امیرعباس رکنی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. چکیده رسانه‌ها، ابزار‌ها و ساختار‌های ارتباطی از زمان شکل‌گیری ابتدایی

ادامه مطلب