لزوم پیگیری حقوق عامه در قوه قضائیه/ عدالت قضائی ملاک قداست و معنویت در جامعه اسلامی است

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، آیت الله عباس کعبی در نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با عنوان «عدالت اجتماعی؛ از

ادامه مطلب