سومین عصرانه‌ی علوم انسانی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با حضور دکتر علیرضا قائمی نیا برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سلسله جلساتی را با عنوان «عصرانه‌های

ادامه مطلب