قائم مقام وزیر در امور علوم انسانی و رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم‌ انسانی کشور منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر علوم، با صدور حکمی، دکتر

ادامه مطلب