سبک زندگی و تمدن

عباس معلمی

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، قم، ایران.

چکيده

سبک زندگی یکی از مهم‌ترین نماد‌ها و نمود‌های هر تمدن و فرهنگ است. افراد و جوامع با انتخاب سبک زندگی خاص، دانسته یا نادانسته پیروی و تعلق خود را به یک تمدن و فرهنگ به‌نمایش می‌گذارند. سبک زندگی، نه‌تنها متأثر از تمدن، فرهنگ و شرایط زمانه است، بلکه خود نیز بر فرهنگ و سایر ابعاد و بخش‌های اجتماعی مؤثر می‌باشد. استمرار بر یک سبکِ مغایر با فرهنگ و تمدن خودی، حتی می‌تواند تا سطح تغییر در عقاید و انحلال در تمدن رقیب نیز مؤثر باشد. امروزه با گسترش و نفوذی که رسانه‌ها در بین مردم یافته‌اند، پیدایش یک سبک خاص در یک موضوع ، به‌سرعت در جهان انعکاس می‌یابد و انسان‌ها و جوامع را متأثر می‌کند. و بعضاً افراد بدون توجه به لوازم آن، مجری و مبلغ آن می‌شوند. ازهمین‌رو فضای عمومی بیشتر کشور‌ها صحنة التقاط مناسبات بومی با مشرب‌های گوناگون و متضاد شده است. این بلیّه کشور ما را نیز تا حدودی متأثر کرده است. به همین علت، مقام معظم رهبری با تذکرات و هشدار‌های چندباره، مردم و مسئولان را متوجه ‌این امر خطیر کرده‌اند. سئوال اصلی این پژوهش این است که «سبک زندگی چیست و با کدام اصطلاح اسلامی برابری دارد و نسبت آن با تمدن اسلامی چیست؟ و چه نسبتی باید با تمدن غربی داشته باشد؟»

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه‌ای تحلیلی است.

مهم‌ترین نتیجة این مقاله این است که سبک زندگی چهرة ظاهری و نمادین تمدن است؛ لذا جمهوری اسلامی که منادی تمدن اسلامی است، می‌باید سبک زندگی خاص خود را مبتنی بر آموزه‌های اسلامی تدوین و محقق کند.

کلیدواژگان: سبک زندگی، تمدن اسلامی، احکام تکلیفی توصیفی ارزشی، فرهنگ، مجموعه، مجموعه‌سازی.

 1. قرآن کریم.
 2. ابن خلدون (1375 ) ، مقدمه، ترجمه محمّدپروین گنابادی ، تهران، علمی و فرهنگی، ، چ هشتم.
 3. آشوري، داريوش (1381) تعريف و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آكه، چ دوم.
 4. بابایی، حبیب‌الله. 1393. کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 5. باینگانی، بهمن، فهیم ایراندوست و سینا احمدی. 1392. «سبک زندگی از منظر جامعه‌شناسی». نشریة مهندسی فرهنگی. سال هشتم، ش77. پاییز، 1392، ص56تا74.
 6. بحرانی، میرهاشم (1370) البرهان فی تفسیر قرآن، موسسه بعثت تهران
 7. بن نبی ، مالک (1988م) مشکله الافکار فی العالم الاسلامی، لبنان ، انتشارات دارالفکر
 8. بیانات مقام معظم رهبری. پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری. به‌نشانیkhamenei
 9. جعفری محمّدتقی (1359)، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 10. جمالی، مصطفی. 1397. چیستی و ارکان تمدن نوین اسلامی. همایش تمدن نوین اسلامی. دانشگاه شاهد.
 11. جوادی آملی، عبدالله. 1372. شریعت در آینة معرفت، مرکز نشر فرهنگی رجا.چاپ اول
 12. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمدبن‌مفضل. 1404ق. المفردات فی غریب القرآن. چ2. دفتر نشر کتاب.
 13. رحمانی فیروزجاه، علی و سعدیه سهرابی. 1390. «رابطة سبک زندگی و دین‌داری از دیدگاه ابن‌خلدون». پژوهش‌های علم و دین. سال دوم. ش3. بهار و تابستان1390، ص 17 تا32
 14. رستمی، احسان و مرجان اردشیرزاده. 1392. «نگاهی به نظریه‌های سبک زندگی». مطالعات سبک زندگی، سال دوم. ش3. بهار 1392.
 15. صفار هرندی، سجاد. 1389. «سبک زندگی چند سال دارد؟» سورة ‌اندیشه، سال پنجم ش46 و 47. آذر و دی1398، ص60 و61
 16. طباطبایی، سیدمحمدحسین. 1383. المیزان فی تفسیر القرآن. مترجم: سیدمحمدباقر موسوی همدانی. دفتر انتشارات اسلامی.
 17. طبرسی، فضل‌بن‌حسن. 1378. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. مترجم: احمد بهشتی. نشر فراهانی.
 18. طریحی نجفی، فخرالدین1362 مجمع البحرین. انتشارات مرتضوی .
 19. علاسوند، فریبا. 1392. «هنجارشناسی سبک زندگی دینی». زن در فرهنگ و هنر. دورة پنجم. ش1. بهار1392
 20. علم‌الهدی، سیداحمد. 1399. سبک زندگی اسلامی. مشهد: به‌نشر. انتشارات آستان قدس رضوی.
 21. غیاث‌الدین محمد بن جلال‌الدین راهپوری، غیاث‌اللغات، انتشارات امیرکبیر، 1375
 22. فاضل قانع، حمید. 1393. «حوزة روابط اجتماعی بر مبنای سبک زندگی اسلامی». سبک زندگی دینی. سال اول پیش‌شمارة 1. پاییز.ص7 تا34
 23. الفت، سعیده و آزاده سالمی. 1391. «مفهوم سبک زندگی». مطالعات سبک زندگی. سال اول، ش1. پاییز1391
 24. فرهنگستان علوم اسلامی. 1399. طرح فضای مجازی، نشر داخلی
 25. فعالی، محمدتقی. 1397. مبانی سبک زندگی اسلامی. مؤسسة هنری دین و معنویت آل‌یاسین.
 26. فیضی مجتبی(1392) ، درآمدی بر سبک زندگی اسلامی، نشریه معرفت، سال بیست و دوم، شماره 185 ،27-42
 27. قزوینی احمدبن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، نشر دارالفکر، 1399ق.
 28. کاویانی، محمد. 1397. درسنامة سبک زندگی اسلامی. چ2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 29. گولد جولیوس ، ویلیام کولب (1376) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه گروه مترجمان ، تهران ، انتشارات مازیار
 30. لوکاس هنری (1366)، تاریخ تمدن، ترجمة عبدالحسین آذرنگ، تهران، آذرنگ
 31. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیه، 1315.
 32. محمدبن مكرم بن منظورالأفريقي المصري (1410ق)، لسان العرب، الطبعة الأولي، دار صادر، بيروت
 33. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، دار الحدیث، 1386.
 34. محمدی، عبدالله. 1396. مبانی اسلامی و غربی سبک زندگی. کانون اندیشة جوان.
 35. مصباح، محمدتقی. 1392. «اولویت‌های تحقق سبک زندگی اسلامی». معرفت. سال بیست دوم ش186. خرداد.1392
 36. مصطفوی، حسن. 1368. التحقیق فی کلمات القرآن الحکیم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 37. معلوف لوئیس. 1374، المنجد، ترجمه محمّد بندر ریگی، تهران
 38. معین محمّد. 1371، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چ هشتم
 39. موسوی خمینی، سیدروح‌الله1370. صحیفة نور. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 40. موسوی گیلانی، سیدرضی. 1392. «چیستی و چرایی سبک زندگی و نسبت آن با دین و مهدویت». مشرق موعود. سال هفتم ش25. بهار1392
 41. مهدوی کنی، محمدسعید. 1387. «مفهوم سبک زندگی و گسترة آن در علوم اجتماعی». تحقیقات فرهنگی ایران، سال اول، ش1. بهار1387
 42. نفیسی، میرزا علی اکبر. 1330، فرهنگ ناظم الاطباء(نفیسی)، انتشارات خیام، 1330
 43. ولایتی علی‌اکبر 1382، پویایی فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران، تهران، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، چ دوم
 44. ویل دورانت 1368، درآمدی بر تاریخ تمدن، ترجمة احمد بطحایی و خشایار دیهمی، چ دوم، تهران، آموزش انقلاب اسلامی
 45. هانتینگتون، ساموئل. 1378، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمة محمدعلی حمیدرفـیعی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *