مصلحت حفظ عقل در شریعت با نگاه تمدنی

ابوالحسن حسنی

پژوهشگر دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی، قم، ایران.

چکيده

عقل در نظام معرفتی اسلام برترین جایگاه را دارد؛ به‏گونه‏ای‏که در برخی روایات جایگاه عقل برتر از جایگاه دین معرفی شده است. در آثار برخی فقیهان، حفظ عقل جزء مصالح عالیۀ (برتر) شرعی به‏شمار آمده است؛ بدون آنکه تحلیل روشنی از این مصلحت ارائه شود. همچنین ازآنجاکه این مقاله در چهارچوب فقه نظام نگاشته شده است، به‏جای مفهوم «مصلحت حفظ عقل» از «سیاست توسعۀ عقل» سخن می‏گوید. بر این اساس، مسئلۀ این پژوهش تبیین فقهی سیاست توسعۀ عقل با نگاه تمدنی است. در این مقاله ابتدا با بررسی تاریخی نگاه فقیهان به عقل، در فقه و اصول فقه، تصویری از نگاه آنان به عقل ارائه شده است که در برخی موارد خلاف انتظار بود و سپس با تحلیل مفهوم عقل و آیات و روایات مربوط، عقل معناشناسی شده و نسبت آن با جنون و جهل به‏دست آمده است و در نهایت با نگاه به ادلۀ نقلی و تحلیل آنها، مفهوم توسعۀ عقل و سیاست توسعۀ عقل تبیین شده و این سیاست به‏عنوان یک سیاست کلان شرعی تثبیت گردیده و اجمالاً بر مسائل تمدنی، با نگاه به آرای امام خامنه‏ای تطبیق شده است.

کلیدواژگان: عقل، سیاست توسعۀ عقل، فقه، تمدن، تمدن اسلامی.

 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه. تصحیح صبحی صالح.
 3. ا‏بن‏بابویه (شیخ صدوق)، ابوجعفر محمد‏بن‏على. ۱۴۰۶ق‏. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏. چ۲. قم: دار الشریف الرضی.
 4. ــــــــــ . ۱۳۶۲‏. الخصال‏. محقق: على‏اکبر غفارى. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 5. ابن‏شعبه حرانى، ابومحمد حسن. ۱۳۶۳. تحف العقول‏ عن آل الرسول. چ۲. قم: دار النشر الإسلامی.
 6. برقی، ابوجعفر احمد‏بن‏محمد‏بن‏خالد. 1371ق. ‏المحاسن. چ۲. قم: ‏دار الکتب الإسلامیۀ.
 7. بیانات مقام معظم رهبری. ۰۳/۰۲/۱۳۷۶. در دیدار نیروهای حاضر در مانور طریق‏‏‏القدس‏. دسترسی در: http://khamenei.ir
 8. ــــــــــ . ۱۵/۱۰/۱۳۷۷. دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 9. ــــــــــ . ۱۴/۰۷/۱۳۷۹. در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزۀ علمیۀ قم در مدرسۀ فیضیه.
 10. ــــــــــ . ۱۲/۱۲/۱۳۸۰. در حرم حضرت على‏بن‏موسى الرّضا† در روز عید سعید غدیر خم‏.
 11. ــــــــــ . ۲۲/۰۲/۱۳۸۲. در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی.
 12. ــــــــــ . ۰۵/۱۲/۱۳۸۳. در دیدار جمعی از مهندسان.
 13. ــــــــــ . ۲۰/۰۸/۱۳۸۵. در دیدار مردم شاهرود.
 14. ــــــــــ . ۲۹/۰۴/۱۳۸۸. در سالروز عید سعید مبعث‏.
 15. ــــــــــ . ۰۹/۰۲/۱۳۹۲. در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی.
 16. ــــــــــ . ۱۴/۰۶/۱۳۹۲. در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 17. ــــــــــ . ۰۸/۱۰/۱۳۹۴. در دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‏.
 18. ــــــــــ . ۰۵/۰۲/۱۳۹۶. در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی.
 19. ــــــــــ . ۱۹/۱۰/۱۳۹۷. در دیدار مردم قم.
 20. ــــــــــ . ۰۱/۰۳/۱۳۹۸. در دیدار جمعی از دانشجویان.
 21. ــــــــــ . ۱۴/۰۱/۱۳۹۸. در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی.
 22. ‏پوراحمدی، حسین. 1389. قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. چ۲. قم: بوستان کتاب.
 23. حسنی، ابوالحسن. 1396. حکمت عقلانی وحیانی طبیعیات. چ۱. قم: مرکز بین‏المللی ترجمه و نشر المصطفی.
 24. حمیری، ابو‏العباس عبدالله بن جعفر. ۱413ق. قرب الاسناد، چ۱. قم: مؤسسة آل البيت‰‏‏.
 25. فی، برایان. 1383. پارادایم‏شناسی علوم انسانی. مترجم: مرتضی مردیها. چ۱. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
 26. طوسى، محمد بن الحسن. 1414ق.‏ الأمالي. چ۱. قم، دار الثقافة.
 27. کلینی، محمد‏بن‏یعقوب. 1365. الکافی. چ۴. تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.
 28. نانسی، استیون. 1381. مقدمات سیاست. مترجم: هرمز همایون‏پور. تهران: نشر نی.
 29. نوذری فروسیه، محمد. 1384. «سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم». فصلنامۀ مطالعات راهبردی زنان. ش28. تابستان. ص۴۴ـ۸۲.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *