بسته راهبردی پیشنهادی به دولت سیزدهم در مواجهه با آسیب های اجتماعی (با رویکرد اسلامی)

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، به همت “پژوهشکده مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دانشگاه شاهد” ماحصل نشست تخصصی “بسته راهبردی پیشنهادی

ادامه مطلب

ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ۲۰ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، چهارمین جلسه دبیران کمیسیون‌های ششمین کنگره، پنج‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۰ با حضور آقایان دکتر

ادامه مطلب