کنفرانس ملی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با نگاه رفع مسائل کشور برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، کنفرانس ملی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی همزمان با برگزاری ششمین کنگره بین المللی علوم

ادامه مطلب